Objectius i accions de la Càtedra d'Economia Social

Catalunya ha estat tradicionalment un territori avesat al desenvolupament empresarial. Des del segle XIX l’impuls industrial (en el sentit ampli del terme) ha estat una de les característiques de l’economia del nostre país. En aquest sentit, la preocupació per la innovació ha format part, amb més o menys intensitat en diferents períodes, de la concepció d’empresa del territori. Al mateix temps, aquest dinamisme empresarial també ha comportat canvis en l’estructura social del país i del seu sistema de valors.

La Càtedra d’Economia Social que es proposa pretén conjuminar aquests trets: innovació, empresa i valors per poder contribuir, des de l’àmbit acadèmic, a la transformació productiva del país, tot incorporant l’estudi, el coneixement i la difusió de formes inclusives de gestió i relació empresarial.

TecnoCampus és un lloc adient per acollir una Càtedra d’aquestes característiques per diversos motius:

Emprenedoria i Innovació

Perquè el parc científic i tecnològic TecnoCampus té l’emprenedoria i la innovació com a eixos vertebradors de tota la seva activitat i, en particular, de tots els currículums que es desenvolupen en els ensenyaments que s’imparteixen en els tres centres universitaris que l’integren. Cal destacar el Grau en Administració d’Empreses i Gestió de la Innovació i el Màster Universitari en Emprenedoria i Innovació, -únics a l’Estat de les seves característiques- que s’imparteixen a l’Escola Superior de Ciències Socials i de l’Empresa. Amb aquesta especialització, s’entén que TecnoCampus pot contribuir a un nou marc analític tot considerant aquestes dues variables com a quelcom consubstancial a una gran part de les organitzacions empresarials que prenen com a eix l’Economia Social.

Cooperació

Perquè està radicada en una comarca tradicionalment sensible vers l’organització empresarial amb estructures pròpies de l’Economia Social, com el cooperativisme.

Mataró va ser pionera en el cooperativisme amb el naixement l’any 1864 de la “Obrera Mataronense”, la primera societat cooperativa de l’estat espanyol. A partir d’aleshores, el nombre de cooperatives va anar creixent, constituint un moviment associatiu que va tenir un gran pes en la vida educativa i cultural de la ciutat. En l’actualitat i després de molts anys de litigis i lluita, l’any 2014  la Unió de Cooperadors de Mataró, constituïda com a Fundació des de l’any 2003,  va recuperar la seva seu a l’edifici del Cafè del Mar on du a terme diverses activitats amb l’objectiu d’impulsar l’economia social, el model empresarial cooperatiu i la constitució de xarxes de treball col·laboratives.

Objectius de la Càtedra

Impulsar la recerca en Economia Social

No es tracta d’insistir en els aspectes comuns que, per a qualsevol empresa (amb independència de la forma jurídica que tingui), representen la direcció, gestió, desenvolupament, finançament i, fins i tot, la configuració estatutària del seu marc jurídic, sinó d’incidir en els factors diferencials que imprimeixen un especial caràcter a les empreses d’Economia Social. Pretenem consolidar un grup interdisciplinari d’Investigació i Desenvolupament amb activitats d’anàlisi, estudi, investigació, i realització de projectes específics, prenent especial atenció a l’impacte de la innovació en aquestes organitzacions.

Docència

noun_1439619_f38f19

Oferir a l’estudiant una visió actual, real i integradora de les empreses i entitats d’Economia Social, així com la possibilitat de viure de prop una experiència en una d’aquestes empreses, mitjançant convenis de pràctiques.

Transferència del Coneixement

Conèixer i saber tractar els problemes particulars d’aquestes empreses i entitats, per tal de fer propostes per millorar la seva competitivitat en un mercat globalitzat i avançar en la professionalització de la seva gestió.

Projecció

Crear una plataforma adequada per promoure la col·laboració entre les diferents institucions, tant públiques com privades, que incideixen en matèria d’Economia Social al Maresme i a Catalunya.

Confluència

Crear i difondre la cultura al voltant de l’Economia Social, organitzant fòrums de trobada entre acadèmics, socis, administradors i estudiants, que permetin un ‘intercanvi de coneixements, experiències i inquietuds.

  1. Programes formatius (Postgraus, cursos d’especialització, assignatures optatives)

2. Pràctiques d’estudiants en empreses d’economia social regulades mitjançant Convenis de Cooperació Educativa

3. Premis a Treballs Finals de Grau o de Màster d’estudiants de les universitats catalanes que tinguin com a objecte l’Economia Social

4. Seminaris de recerca internacionals

5. Convocatòries de beques predoctorals i postdoctorals

6. Creació d’una publicació periòdica online

7. Creació d’un observatori de l’activitat en economia social i cooperativa

8. Premi Càtedra d’Economia Social TecnoCampus a una persona o entitat que hagi fet una contribució significativa a la difusió o implementació de l’Economia Social

9. Cicles de conferències i debats

10. Elaboració d’informes i encàrrecs específics