PROJECTES

Emprendre des del Cooperativisme

A càrrec de Musicoop, Som Mobilitat, Responsable d’Emprenedoria de l’ESCSE i la Direcció de la Càtedra d’Economia Social del TecnoCampus.

_______________________________________________________________________________

VII Cicle de conferències d'Economia i Societat

A càrrec de Javier Sanjulián, professor en Història del Pensament Econòmic de la Universitat de Barcelona.

________________________________________________________________________________

Cicle de conferències emmarcades a la Setmana de l'Economia Social de Mataró

(Totes les taules moderades pel Dr. Eloi Serrano, director de la Càtedra)
a) Conferència inaugural: “L’economia del bé comú”, a càrrec de Christian Felber
b) Taula d’empreses de l’economia social: amb representats de Caixa d’Enginyers, La Fageda  i  Ambulàncies La Pau.
c) Conferència: “Joan Peiró: Cooperativisme i cultura” Dr. Miguel Garau (Universitat de Barcelona)
d) Taula Rodona: “Història de l’economia social com a dinamitzadora del territori”. · Dr.Jordi Catalán (Universitat de Barcelona) i Dr. Jordi Planas (Universitat de Barcelona).

________________________________________________________________________________________

Elaboració de Manuals Teòrics i Pràctics sobre la gestió de empreses d’Economia Social.

Manual teòric sobre la gestió d’empreses d’economia social, on s’hi fa especial èmfasi en l’elaboració d’un cos conceptual de l’economia social, la gestió de les eines TIC, la Innovació i la Emprenedoria Social, el Anàlisi Financer, la Governança, la Responsabilitat Social i s’estructura un estudi de cas sobre el Turisme Sostenible.
Autors: Ma Dolors Celma, Màrian Buil, Núria Masferrer, Àlex Araujo, José Luis Martínez, Patricia Crespo, Montserrat Llobet, Lluís Codinas, Eloi Serrano.

_________________________________________________________________________________

Establiment d’un marc de reflexió acadèmica sobre l’Economia Social.

Amb aquests recursos s’han establert aliances amb CIRIEC (Universitat de València) i el director de la Càtedra, Eloi Serrano, ha impartit conferències a la Universitat Rovira i Virgili i a la Universitat de Saragossa. A més, el Journal of Evolutionary Studies in Business ha accedit a publicar un número especial amb treballs seleccionats que surtin d’un proper seminari de recerca al voltant de l’Economia Social.

_________________________________________________________________________________

Dissenyar i impartir un Postgrau en Gestió de Cooperatives i Empreses d’Economia Social.

L’objectiu del curs és formar professionals capacitats per realitzar les seves activitats en el camp de l’Economia Social i Cooperativa, amb un doble vessant: primer, millorar els nivells de capacitació dels professionals que actualment estan exercint el seu treball en aquest tipus de organitzacions; i segon,  formar nous titulats universitaris que vulguin desenvolupar la seva carrera professional en aquestes organitzacions. El curs proporciona a l’alumnat les competències necessàries per crear, desenvolupar, gestionar, investigar, innovar i liderar Cooperatives i Empreses d’Economia Social, així com per facilitar la cooperació entre elles. Es tracta d’un programa eminentment pràctic (amb moltes experiències reals que s’introdueixen pels actors principals a l’aula) que facilita i dóna a conèixer les eines necessàries per al bon funcionament intern de les entitats de l’economia social i les cooperatives – analitzant aspectes estratègics, legals, econòmic-fiscals i de recursos humans- alhora que promou les competències emprenedores i innovadores com a motors de canvi d’aquestes organitzacions i dels seus lideratges.
Actualment el postgrau es troba en la seva segona edició. S’estan oferint 20 places, totes íntegrament becades per la subvenció rebuda de la Generalitat de Catalunya.

_________________________________________________________________________________

Finançament de "Estudi de l'implantació i ús de les TIC a les cooperatives", elaborat pel Dr.Alex Araujo i el professor Victor Jordán.

L’estudi conclou que una de cada tres cooperatives en actiu inscrites al Registre General de Cooperatives de Catalunya disposen d’una pàgina web online. D’aquestes, la meitat estan adaptades a dispositius mòbils. A més, un 14% d’aquestes cooperatives disposen de presència a Facebook, sent aquesta la xarxa social més usada per les cooperatives catalanes per davant de Twitter. Xarxes emergents com Youtube o Instagram estan molt allunyades de les dues primeres.

_________________________________________________________________________________

Integració a l’Ateneu Cooperatiu del Maresme

També dins el programa Aracoop, aquest 2018 la Càtedra s’ha integrat a l’Ateneu Cooperatiu del Maresme. Les seves funcions són bàsicament assessorar acadèmicament les accions que du a terme l’Ateneu. En concret la Càtedra assumeix dues responsabilitats, la primera (sota la direcció de Eloi Serrano) és confeccionar un departament de publicacions al voltant de treballs i recerques de significació històrica i acadèmica que elaborin o que tinguin com a eix la comarca del Maresme i la difusió de l’Economia Social; la segona (sota la direcció de Marian Buil) és establir una pauta d’acompanyament durant un any de les cooperatives que surtin de la incubadora del Café de Mar (Ateneu Cooperatiu).

_________________________________________________________________________________

VII Cicle de conferències d'Economia i Societat

A càrrec de Carles Manera, catedràtic d’Història i Institucions Econòmiques de la Universitat de les Illes Balears.

________________________________________________________________________________

VII Cicle de conferències d'Economia i Societat

A càrrec de Jordi Maluquer, catedràtic d’Història i Institucions Econòmiques de la Universitat Autònoma de Barcelona.

________________________________________________________________________________

Cicle de conferències emmarcades a la Setmana de l’Economia Social de Mataró

(Totes les taules moderades pel Dr. Eloi Serrano, director de la Càtedra)
a) Conferència inaugural: “Reflexionant sobre les economies alternatives” a càrrec de Miren Etxezarreta.
b) Taula Rodona Economia Social i Universitat, amb professors, alumnes de grau i postgrau.
c) Taula Rodona “Projectes cooperatius dins de la cultura” amb representants de: Musicop SCCL, Plataforma Blanc i Negre, Visual Sonora SCCL, Clack SCCL i Orquestra Simfònica del Vallès.
d) Taula d’empreses d’economia social: amb representants de: Abacus SCCL, BSwim SCCL, Caixa d’Enginyers i Koiki.

_________________________________________________________________________________

Elaboració de Manuals Teòrics i Pràctics sobre la gestió de empreses d'Economia Social.

Manual pràctic que estudia tots els apartats inclosos en el teòric per a 24 cooperatives del Maresme. El llibre elabora un seguit de fitxes que complementen la part elaborada al 2016.

Autors: Ma Dolors Celma, Màrian Buil, Núria Masferrer, Àlex Araujo, José Luis Martínez, Patricia Crespo, Montserrat Llobet, Esther Martinez, Lluís Codinas, Ismael Hernández, Eloi Serrano.

_________________________________________________________________________________

Impartir una assignatura optativa (tot i que també s’ofereix com obligatòria per als estudis d’Administració d’Empreses i Gestió de la Innovació) sobre Economia Social

L’assignatura està orientada a l’estudi de models de gestió empresarial que matisen determinats postulats de la teoria convencional en l’àmbit de la organització i direcció empreses. Prenent com a fil conductor l’economia social, els principis rectors d’aquesta disciplina representen una reflexió crítica de les normes i les regles econòmiques generalment acceptades. L’assignatura a més, també representa una clara aportació a nous models de gestió dels recursos humans i de les finances. A partir de repensar conceptes com productivitat, eficiència, eficàcia, rendibilitat o benefici es fa necessari identificar formes noves de gestió financera. Aquesta assignatura, dirigida a alumnes d’últim curs, representa uncompendi sobre economia i empresa, que mostra models útils per gestionar l’empresa del segle XXI.
Continguts:

1. El concepte d’economia social.
Pensament i teoria econòmica.
¿Una eina per reduir les desigualtats? Principals autors i teories.
Teories sobre la desigualtat i les crisis industrials i financeres
2. Tipologia d’empreses d’economia social.
La Cooperativa (agrària, de treball, de consum)
La Societat Anònima Laboral.
Les Fundacions.
3.Breu història del cooperativisme a Catalunya. El cas de Mataró.
4. Managment i economia social: La RSC ;  La governança i la organització de l’empresa
5. Experiències i casos d’èxit i fracàs (visites a empreses i conferenciants).
6. La Banca “on values” internacional.
7. El debat de l’economia col·laborativa com a eina d’economia social.
8. Anàlisi Financer, instruments financers i anàlisi  d’Estats Compatbles (un marc comparatiu).

Hi ha 20 places per alumnes que cursin aquesta assignatura com a optativa, , totes íntegrament becades per la subvenció rebuda de la Generalitat de Catalunya.

_________________________________________________________________________________

Consell Econòmic i Social de les Illes Balears

Recentment hem signat un conveni marc amb Consell Econòmic i Social de les Illes Balears per establir vies de col·laboració orientades a l’assessorament, realització d’estudis i formació en Economia Social a les illes.
Properament està previst concretar les actuacions, que molt probablement en aquesta primera fase anirà orientat al voltant d’accions formatives i de difusió del model cooperatiu.

_________________________________________________________________________________

Mapa del Cooperativisme Català. Evolució de les cooperatives catalanes des del 1970 fins el 2016

La Fundació Roca i Galès va finançar un estudi titulat “Mapa del Cooperativisme Català. Evolució de les cooperatives catalanes des del 1970 fins el 2016” que està elaborant la Dra. Esther Martinez, Dra. Dolors Celma, Dra. Patricia Crespo i el Dr. Eloi Serrano. Utilitzant el registre de creació de cooperatives, el treball pretén establir una visió global, tant des de l’àmbit sectorial com geogràfic sobre la seva evolució en els darrers 45 anys.

_________________________________________________________________________________

Finançament per la realització d'un llibre que reculli l'història dels 50 anys de l'entitat.

Caixa d’Enginyers pretén obtenir un estudi de la història econòmica i financera de la cooperativa des del seu naixement. Els investigadors responsables d’aquesta recerca són Yolanda Blasco (Universitat de Barcelona) i Eloi Serrano, Director de la Càtedra d’Economia Social TecnoCampus (UPF).

_________________________________________________________________________________