La presència a internet de les Cooperatives de Catalunya

Informe elaborat per la Fundació Caixa Enginyers i la Càtedra d’economia social de
l’Escola Superior de Ciències Socials i de l’Empresa Tecnocampus (Universitat Pompeu
Fabra)
Coordinadors: Alex Araujo Batlle i Victor Jordan Vallverdú
Equip de recerca: Alex Araujo Batlle, Victor Jordan Vallverdú, Esther López Casado i
Víctor Marín Pujolar
Juny del 2017